Σεμινάρια Ήμερα/Ώρα
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb-Booking κλπ) και πλατφόρμα της ΑΑΔΕ - Φορολογική αντιμετώπιση και Σημεία προσοχής
DIVANI PALACE ACROPOLIS HOTEL, ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ
26/09/2018
15:00 - 21:00
Πρακτικό σεμινάριο Διαχείρισης ψηφιακής πλατφόρμας AIRBNB
PARTHENON HOTEL, ΑΘΗΝΑ
27/09/2018
16:00 - 21:00
ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ… Η Δύναμη της Μη Λεκτικής επικοινωνίας
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
06/10/2018
10:00 - 16:00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ από ΑΠΟΣΤΑΣΗ (e-shop) Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
10/10/2018
15:30 - 20:30
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παραπόνων και Ψυχολογίας Πελάτη
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
13/10/2018
10:00 - 16:00
Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για κέρδη στα Χρηματιστήρια
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
15/10/2018
14:30 - 21:30
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική - Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο για Σωματεία – Συλλόγους – Οργανώσεις – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
17/10/2018
15:30 - 21:30
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Επιχειρήσεων – Τι οφείλει να γνωρίζει κάθε επιχείρηση
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
20/10/2018
10:00 - 15:00
GDPR – Κίνδυνοι, Υποχρεώσεις, Πρόληψη, Εναρμόνιση
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
22/10/2018
14:30 - 21:30
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ των επιχειρήσεων – Επισφάλειες και Φορολογικοί χειρισμοί αυτών
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
24/10/2018
15:30 - 21:30
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΙ Σωστά… Πετυχαίνω Συμφέρουσες Συμφωνίες
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
03/11/2018
09:00 - 17:00
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ Εταιρίες – Λογιστική Φορολογική αντιμετώπιση
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
08/11/2018
16:00 - 21:00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ Εταιρίες - Φορολογία και Ειδικά θέματα
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
14/11/2018
15:00 - 22:00