Σεμινάρια Ήμερα/Ώρα
ΝΕΟΣ Κύκλος Σεμιναρίων περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 21/09/2017 - 22/12/2017
16:00 - 22:00
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Θέματα για επιχειρήσεις με ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Βιβλία
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
21/09/2017
17:00 - 22:00
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Θέματα για επιχειρήσεις με ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Βιβλία
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
22/09/2017
17:00 - 22:00
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) και Έλεγχοι αυτών
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
27/09/2017
17:00 - 22:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παραπόνων και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πελάτη
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
28/09/2017
15:30 - 21:30
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ στην Πράξη… Εφαρμόστε Αποτελεσματικές Τεχνικές
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
23/10/2017
14:00 - 22:00