Σεμινάρια Ήμερα/Ώρα
Ευεπιχειρείν Παροχές για Λογιστές! 01/09/2017 - 31/12/2017
10:00
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) και Έλεγχοι αυτών
PARTHENON HOTEL, ΑΘΗΝΑ
27/09/2017
17:00 - 22:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παραπόνων και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πελάτη
PARTHENON HOTEL, ΑΘΗΝΑ
28/09/2017
15:30 - 21:30
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν. 4469/2017
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
03/10/2017
17:00 - 22:00
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική - Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
05/10/2017
16:00 - 22:00
Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για κέρδη στα Χρηματιστήρια
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
11/10/2017
14:00 - 22:00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ Έξυπνου Πωλητή...Re-brand your Sales brand
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
12/10/2017
14:00 - 21:00
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Θέματα για επιχειρήσεις με ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Βιβλία
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
17/10/2017
17:00 - 22:00
ΈΜΜΕΣΕΣ Τεχνικές Ελέγχου – ΛΙΣΤΕΣ και Έξυπνοι Φορολογικοί Σχεδιασμοί
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
18/10/2017
16:00 - 22:00
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ στην Πράξη… Εφαρμόστε Αποτελεσματικές Τεχνικές
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
23/10/2017
14:00 - 22:00
Τελευταίες ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ Αλλαγές και Ειδικά θέματα - Επίκαιρο
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
25/10/2017
17:00 - 22:00
Αλλαγές και ΕΙΔΙΚΑ Θέματα ΦΠΑ
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
09/11/2017
16:00 - 22:00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ Εταιρίες… Λογιστική - Φορολογική αντιμετώπιση και Ειδικά θέματα
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
13/11/2017
15:00 - 22:00
ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ… Λεκτική και Μη Λεκτική επικοινωνία
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
14/11/2017
16:00 - 22:00
ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αγροτικών Προϊόντων από το Α έως το Ω
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
15/11/2017
15:00 - 21:00
YIELD MANAGEMENT Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
22/11/2017
15:00 - 22:00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Επιχειρήσεις… Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
23/11/2017
15:00 - 22:00