Σεμινάρια Ήμερα/Ώρα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παραπόνων και Ψυχολογίας Πελάτη
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
23/01/2018
15:30 - 21:30
ΜΟΝΙΜΕΣ Εγκαταστάσεις ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ εταιριών στην Ελλάδα – Λογιστική Φορολογική αντιμετώπιση και Ειδικά θέματα
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
26/01/2018
16:00 - 21:00
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb κλπ) – Φορολογική αντιμετώπιση και Σημεία προσοχής
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
29/01/2018
15:00 - 21:00
YIELD MANAGEMENT για Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
08/02/2018
13:00 - 20:00
Όλες οι ΑΛΛΑΓΕΣ του ΦΠΑ και Ειδικά θέματα ΦΠΑ
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
09/02/2018
15:00 - 21:00
ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ… Η Δύναμη της Μη Λεκτικής επικοινωνίας
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
10/02/2018
10:00 - 16:00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ Έξυπνου Πωλητή…Re-brand your Sales brand
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
12/02/2018
14:00 - 21:00
ΑΛΛΑΓΕΣ νέου Εντύπου Ε3 – Προσαρμογή στα ΕΛΠ – Εκπιπτόμενες Δαπάνες
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
14/02/2018
15:00 - 21:00
Σωστές ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ για Συμφέρουσες Συμφωνίες
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
23/02/2018
14:00 - 22:00
Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για κέρδη στα Χρηματιστήρια
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
27/02/2018
14:00 - 21:00