Υλικό (Σημειώσεις) για το webinar – ΦΠΑ Εισαγωγών-Εξαγωγών και Πωλήσεων από απόσταση και Διατάξεις Απαλλαγής ΦΠΑ στην πλατφόρμα myDATA

Πατάτε σε έκαστο link για να δείτε το περιεχόμενό του. Οι σημειώσεις του webinar – ΦΠΑ Εισαγωγών-Εξαγωγών και Πωλήσεων από απόσταση και Διατάξεις Απαλλαγής ΦΠΑ στην πλατφόρμα myDATA, θα είναι διαθέσιμες (ανοικτές) για περίοδο 4 εβδομάδων από την πραγματοποίηση του webinar. OSS ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ Αιτίες Εξαίρεσης ΦΠΑ myDATA_ άρθρο 45ΦΠΑ ΦΠΑ MYDATA Intrastat-Afixi Intrastat-apostoli Φ2 Φ4…