Σεμινάρια Ήμερα/Ώρα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων-Οντοτήτων - Νέο τμήμα
PARTHENON HOTEL, ΑΘΗΝΑ
15/05/2019
16:00 - 22:00
Πρακτικό σεμινάριο Διαχείρισης ψηφιακής πλατφόρμας AIRBNB
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
16/05/2019
16:00 - 21:30
Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για κέρδη στα Χρηματιστήρια
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
17/05/2019
15:00 - 22:00
Τελευταίες ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ Αλλαγές και Ειδικά θέματα – Επίκαιρο
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
22/05/2019
16:00 - 21:00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παραπόνων και Ψυχολογίας Πελάτη
PARTHENON HOTEL, ΑΘΗΝΑ
28/05/2019
15:30 - 21:30