Σεμινάρια Ήμερα/Ώρα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παραπόνων και Ψυχολογίας Πελάτη
PARTHENON HOTEL, ΑΘΗΝΑ
25/06/2019
15:30 - 21:30
Η Τέχνη της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
PARTHENON HOTEL, ΑΘΗΝΑ
09/07/2019
16:00 - 22:00
ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αγροτικών Προϊόντων από το Α έως το Ω
PARTHENON HOTEL, ΑΘΗΝΑ
11/07/2019
15:00 - 21:00