Σεμινάρια Ήμερα/Ώρα
Webinar - Ειδικά θέματα τήρησης Ηλεκτρονικών Βιβλίων - πλατφόρμα MyDATA
webinar, ATHENS ATHENS
29/09/2021
16:00 - 21:00
Euepixeirein Webinar Seminars
webinar, ATHENS ATHENS
01/10/2021
16:30 - 21:30