Σεμινάρια Ήμερα/Ώρα
NΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 > προσεχώς
Συνεδριακός χώρος, ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ
20/09/2018 - 21/12/2018
16:00 - 22:00