Σεμινάρια Ήμερα/Ώρα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ από ΑΠΟΣΤΑΣΗ (e-shop) Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση
PARTHENON HOTEL, ΑΘΗΝΑ
19/12/2018
16:00 - 21:00