Εάν δεν αλλάζουμε, δεν προοδεύουμε. Και εάν δεν προοδεύουμε, δεν ζούμε πραγματικά. – Gail Sheehy

You are here: