Θρέψε το μυαλό σου με σπουδαίες σκέψεις, γιατί δεν θα πας ψηλότερα απ’ό,τι σκέφτεσαι – Disraeli

You are here: