Με το γιατρό και τον παπά παρέα εγώ δεν κάνω ο ένας θέλει να πονώ κι ο άλλος να ποθάνω.

You are here: