Ένα μυαλό εγκλωβισμένο μέσα στη γλώσσα είναι φυλακισμένο. – Simone Weil

You are here: