Οι άνθρωποι είναι πόροι για μια επιχείρηση, όχι κόστος – Peter Drucker

You are here: