Ο σκοπός της ζωής είναι μια ζωή με σκοπό – Robert Byrne

You are here: