Είναι αδύνατον”, είπε η απαισιοδοξία. “Είναι επικίνδυνο”, είπε η εμπειρία. “Είναι άσκοπο”, είπε η λογική. “Προσπάθησέ το”, είπε η καρδιά…..!!!

You are here: