Το «ΑΝ», το «ΙΣΩΣ» και το «ΑΛΛΑ» δεν οδήγησαν ποτέ κανένα πουθενά.

You are here: