Υπάρχει μια παλιά φράση που λέει: “Ό,τι κάνεις, γυρίζει.”

You are here: