Είναι θλιβερό και αξιολύπητο να θέλεις πράγματα και να μην προσπαθείς να τα αποκτήσεις – Joanna Field

You are here: