Εναλλακτικές Δυνατότητες Χρηματοδότησης Καινοτόμων Ιδεών! Με τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Β. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ

Εναλλακτικές Δυνατότητες Χρηματοδότησης Καινοτόμων Ιδεών! Με τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Β. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ Hμερομηνία: 11/09/2012-11/09/2012 Στην παρούσα περίοδο η οικονομική συγκυρία είναι εξαιρετική αρνητική, η ρευστότητα έχει στεγνώσει και οι κλασσικές πηγές χρηματοδότησης (τράπεζες) δεν παρέχουν στους ενδιαφερόμενους καθόλου δάνεια, ιδίως σε νέες επιχειρήσεις. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση ένας ενδιαφερόμενος προς χρηματοδότηση; Τι κάνει κανείς που ενώ…