Ευκαιρία Επιδότησης! Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ευκαιρία Επιδότησης! Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Hμερομηνία: 07/01/2013-07/01/2013

Στις επόμενες μέρες αναμένεται η Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα πλαίσια των Περιφεριακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ. Το Πρόγραμμα θα είναι συνολικού προϋπολογισμού 456 εκατ. ευρώ και θα αφορά τους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.