Συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν σε σχολές

Λόγω της ημέρας: Συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν σε σχολές Συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στις σχολές που επιθυμούσανστις σχολές που επιθυμούσαν. Για αυτούς που πέρασαν σε σχολές που δεν ήθελαν – δυστυχώς, έχει αυτόν τον παραλογισμό το σύστημα – να πάτε, να δείτε κι αν δεν σας αρέσει, αλλάζετε στην πορεία. Για τα παιδιά…