Ο ηγέτης είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι, που βλέπει μακρύτερα από τους άλλους και που βλέπει πριν από τους άλλους. – LeRoy Eims

 

 

Ο ηγέτης είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι,

που βλέπει μακρύτερα από τους άλλους

και που βλέπει πριν από τους άλλους.

LeRoy Eims

14122015-1-EUEPIXEIREIN