Ίσως το ποιοι είμαστε να μην έχει τόσο να κάνει με το τι κάνουμε, αλλά με το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε όταν δεν το περιμένουμε – Jodi Picoult

 

 

Ίσως το ποιοι είμαστε να μην έχει τόσο να κάνει με το τι κάνουμε,

αλλά με το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε όταν δεν το περιμένουμε

Jodi Picoult

 

25012016-3-euepixeirein