10 Προβληματικές Συνήθειες των χρόνια Δυστυχισμένων

Η ευτυχία έρχεται με τόσους διαφορετικούς τρόπους που πραγματικά, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Η δυστυχία από την άλλη, είναι εύκολο να αναγνωριστεί· την αναγνωρίζετε εύκολα όταν την βλέπετε και σίγουρα, όταν σας έχει καταλάβει και καταβάλει. Επιπλέον, η δυστυχία είναι βλαβερή στον κάθε έναν που σας περιβάλλει, όπως το παθητικό κάπνισμα. Μια μελέτη από το…