Απλές ερωτήσεις για να βρούμε πάλι την όρεξή μας για ζωή

Κάντε αυτές τις 9 ερωτήσεις στον εαυτό σας: Θα αλλάξουν τη ζωή σας! Τι θα λέγατε όμως αν μπορούσε να γίνει καλύτερη; Ή έστω διαφορετική; Αυτές οι 9 ερωτήσεις ίσως σας βοηθήσουν να δείτε τη ζωή αλλιώς! Αν δεν ρωτούσαμε στη ζωή αυτή, δεν θα παίρναμε απαντήσεις, αλλά ούτε θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. «Η ζωή είναι…