Υλικό (Σημειώσεις) για το webinar – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση και Ηλεκτρονικά Βιβλία MyDATA

Πατάτε σε έκαστο link για να δείτε το περιεχόμενό του. Οι σημειώσεις του webinar – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση και Ηλεκτρονικά Βιβλία MyDATA, θα είναι διαθέσιμες (ανοικτές) για περίοδο 4 εβδομάδων από την πραγματοποίηση του webinar. 1. ΑΡΧΕΙΟ ΜΚΟ & ΕΛΠ 2. ΦΟΡ ΕΙΣ. 3. ΠΟΛ1044 2015 4. ΕΝΤΥΠΟ Ν 2021 4.α…