Επιχειρηματικότητα, «παγιδευμένη» στο … σύστημα… από τον Π. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ

Επιχειρηματικότητα, «παγιδευμένη» στο … σύστημα… από τον Π. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ Hμερομηνία: 14/12/2012-14/12/2012 Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο λειτουργεί από 4/4/2011 στο ΕΒΕΑ. Το Γ.Ε.ΜΗ. αναλαμβάνει πλέον ως «μία στάση», τη διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων. Αντί ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας να πηγαίνει ο ίδιος…

Η εκμίσθωση και η φορολόγηση του εισοδήματος των ενοικίων των ακινήτων – ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η εκμίσθωση και η φορολόγηση του εισοδήματος των ενοικίων των ακινήτων – ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Hμερομηνία: 14/12/2012-14/12/2012 1. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012 Τα ενοίκια αυτά εισπράττονται με βάση: • Κάποιο νόμο • Με βάση δικαστική απόφαση Στη δήλωση του 2012 θα δηλωθούν τα ενοίκια που αφορούν στο έτος 2012. H…