Οι άνθρωποι είναι πόροι για μια επιχείρηση, όχι κόστος – Peter Drucker

    Οι άνθρωποι είναι πόροι για μια επιχείρηση, όχι κόστος. Peter Drucker       Δείτε ακόμη… Τι θέλω να πετύχω: γνωριμία, πώληση, ενημέρωση, υπενθύμιση ; Το μήνυμα: πως θα δημιουργήσω ένα δελεαστικό e-mail για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μου ; E–mail MARKETING – Τεχνικές με Αποτελέσματα ΣΑΒΒΑΤΟ 07/11/2015 (10:00-15:00) – Διάρκεια: 5…