Πως να εστιάζουμε τη συμπεριφορά μας σε παράγοντες έξω από τον εαυτό μας…

Οι κοινωνικές δεξιότητες μας βοηθούν να εστιάζουμε τη συμπεριφορά μας σε παράγοντες έξω από τον εαυτό μας και να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τους άλλους. Η σημασία τους είναι τεράστια τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στην εργασία. Πολλές φορές οι άνεργοι, στην αγωνία τους να συγκεντρώσουν τυπικά προσόντα (πτυχία, πιστοποιήσεις κλπ) δεν αναγνωρίζουν πόσο σημαντική…

Δεξιότητες …μαθαίνουμε να ζούμε όλοι μαζί– learning to live together

Κοινωνικές δεξιότητες (μαθαίνουμε να ζούμε όλοι μαζί– learning to live together) Α. Διαπροσωπικές, επικοινωνιακές δεξιότητες • Λεκτική/μη λεκτική επικοινωνία • Ενεργητική ακρόαση • Εκφράζοντας συναισθήματα, δίνω και παίρνω ανατροφοδότηση B. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης – άρνησης • Διαχείριση συγκρούσεων • Δεξιότητες άρνησης • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αποφασιστικής στάσης Γ. Ενσυναίσθηση • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης των άλλων Δ. Συνεργατικότητα…