ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΙΤΕ: δεν είναι θέμα ευφυίας είναι θέμα τακτικής και εξάσκησης

Στην καθημερινή μας ζωή μπορεί να μην χρειάζεται να διαπραγματευτούμε για κάτι συγκεκριμένο ή να υπάρχει τρόπος για να το αποφύγουμε. Στην εργασία όμως η ανάγκη για την οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να παρουσιάζεται σχετικά πιο συχνά, ενώ για κάποιους μπορεί να αποτελεί σκληρή και επίπονη δραστηριότητα. Αν λοιπόν δεν είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε μια διαπραγμάτευση…